ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ

บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ

 

          เมื่อจำเป็นต้องพกพาเงินจำนวนมากในการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต้องส่งเงินออกไปชำระค่าสินค้า / ค่าการศึกษา / บริการต่างๆ ในต่างประเทศ  การใช้บริการดราฟต์ต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยสูง ซึ่งธนาคารบริการออกดราฟต์ต่างประเทศ จำนวน 7 สกุลเงิน สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ สำนักงานใหญ่ และสาขาต่าง ๆ

 

สกุลเงินที่ธนาคารให้บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ (Demand Draft)

ลำดับ สกุลเงินที่ธนาคารให้บริการขายดราฟต์ต่างประเทศ
1  U.S. DOLLAR USD
2  EURO EUR
3  POUND STERLING GBP
4  SINGAPORE DOLLAR SGD
5  AUSTRALIAN DOLLAR AUD
6  NEW ZEALAND DOLLAR NZD
7  CANADIAN DOLLAR CAD

 

  • ระบุชื่อผู้รับเงิน และจำนวนเงินบนหน้าดราฟต์ได้
  • ผู้รับเงินสามารถขึ้นเงินโดยนำดราฟต์เข้าบัญชีที่ธนาคารใดๆได้ทั่วโลก
  • ชำระโดยใช้ เงินสด / หักบัญชีเงินบาท / บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ / เช็คต่างประเทศ / หักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  • หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ เช่น Invoice เอกสารการศึกษา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน


ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 400 บาท และค่าอากรฉบับละ 3 บาท

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร.0-2208-3607 , 3627
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ