ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระเงิน

บริการหักบัญชีอัตโนมัติแสนสะดวกให้คุณไม่ต้องกังวลกับการจ่ายค่าบริการต่างๆอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตหลักทรัพย์กองทุนรวมหรือค่างวดรถยนต์ ลักษณะของบริการ บริการหักบัญชีอัตโน ...

ดูทั้งหมด

บริการเติมเงินบัตรผ่านทาง Easy Pass

เลือกเติมเงินบัตรทางด่วน EASY PASS ผ่าน 3 ช่องทางจากธนาคารกรุงไทยผ่าน KTB netbank เครื่อง ATM/ADM กรุงไทยทุกเครื่อง ทุกช่องทางสามารถเติมได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาทโดยเพิ่มระดับละ 500 บ ...

ดูทั้งหมด

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

สะดวกมั่นใจกับข้อมูลเครดิตของคุณ ธนาคารกรุงไทยให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด(National Credit Bureau : NCB) เพื่อให้คุณทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมการเงิน บริกา ...

ดูทั้งหมด

การรับชำระเงิน

5 ช่องทางสะดวกรวดเร็วให้ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมของชีวิตไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปด้วยบริการรับชำระเงินกรุงไทย(KTB Bill Payment) ไม่ว่าบัตรเครดิตเติมเงินมือถือเบี้ยประกันจองตั๋วเดินทางชำระภาษีสามารถเลือ ...

ดูทั้งหมด

บริการชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกรมที่ดิน เปิดช่องทางสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สำนักงานที่ดิน เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ โอนบ้าน โดยสามารถชำระด้วยบัตร ATM กรุงไทยทุกประเภท รวมถึงบัตรเครดิต บัตรเดบิตทุ ...

ดูทั้งหมด

บริการชำระภาษี

ชำระทุกภาษีที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน6 ช่องทางแสนสะดวกธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกรับชำระภาษีทุกประเภทจากทุกหน่วยงานด้วยการชำระแสนสะดวก6 ช่องทาง เลือกชำระตามความสะดวกได้ถึง6 ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเ ...

ดูทั้งหมด