คำถามที่พบบ่อย

25 คำถามที่พบบ่อย

: จะเปิด L/C กับธนาคารกรุงไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

จะเปิด L/C กับธนาคารกรุงไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง [ดู 74014 ครั้ง]

 A. สามารถติดต่อขอวงเงินสินเชื่อในการเปิด L/C กับธนาคาร โดยติดต่อได้ที่สาขาที่ใช้บริการอยู่หรือ สำนักงานธุรกิจในพื้นที่ หลังจากที่วงเงินได้รับ การอนุมัติจากธนาคารแล้ว จึงจะสามารถขอเปิด L/C ได้ โดยสามารถยื่นใบคำขอเปิด L/C ได้ที่ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ สำนักงานใหญ่ หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ทั้ง 19 แห่งของธนาคาร


: IBAN no. ของธนาคารกรุงไทยเป็นอย่างไร

: ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัย หรือไม่

: ธปท. และสมาคมธนาคารไทย มีกลไกการร่วมมือและติดตามงานกันอย่างไร

: หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จะติดต่อได้ที่ไหน

: จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนเป็นบัตรแบบ Chip หรือไม่ และบัตรแทบแม่เหล็กเดิมยังสามารถใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่

: หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอนเงินโดนระงับสัญญาณ การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์จะสำเร็จหรือไม่

: การที่ผู้อื่นรู้เลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราจะเอาไปโอนเงินออกจากบัญชีเราได้หรือไม่

: สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์บ้านได้หรือไม่

: ต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไร 2