คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

: IBAN no. ของธนาคารกรุงไทยเป็นอย่างไร

IBAN no. ของธนาคารกรุงไทยเป็นอย่างไร [ดู 55796 ครั้ง]

 A. IBAN no. หรือ Internation Banking Account Number เป็นรหัสสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะในกลุ่มลูกค้าของธนาคารในประเทศยุโรปเท่านั้น
ข้อแนะนำเพิ่มเติมในบริการโอนเงินระหว่างประเทศมีดังนี้

- ธนาคารตัวแทนต่างประเทศในประเทศฝรั่งเศสของธนาคาร คือ ธนาคาร Natixis Banques Populaires, Paris (รหัสสวิฟท์ - BFCEFRPP)
- ธนาคารตัวแทนต่างประเทศในกลุ่มประเทศยุโรปในประเทศเยอรมันนี้ คือ ธนาคาร Hypovereiners Bank ag., Muenchen (รหัสสวิฟท์ - HYVEDEMM)
- ชื่อเต็มของธนาคาร คือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (รหัสสวิฟท์ - KRTHTHBK)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ : เลขที่บัญชีของผู้รับผลประโยชน์ ต้องเป็นตัวเลข 10 ตัว (3 ตัวเลขหน้าเป็นรหัสสาขาที่หักบัญชี) และชื่อผู้รับผลประโยชน์ต้องเป็นชื่อตรงกันกับชื่อเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งระบุชื่อสาขาใน ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผลประโยชน์เพื่อธนาคารสามารถติดต่อได้

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม กรุณาติดต่อ งานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการค้าต่างประเทศ โทร. 0-2208-4325-8 หรือ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศใกล้บ้านคุณ หรือ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของธนาคาร กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ กรุงไทยโฟน โทร. 1551


: Where can I find Krung Thai annual report? # 02

: ต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไร

: จะเปิด L/C กับธนาคารกรุงไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง

: ต้องการสอบถามบริการตั๋วสินค้าส่งออกภายใต้ แอล/ซี ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง