คำถามที่พบบ่อย

เงินฝากและตั๋วแลกเงิน

: ต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไร 2

ต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไร 2 [ดู 14379 ครั้ง]

ต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไรต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไรต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไร


: ต้องการให้ผู้ซื้อในต่างประเทศ L/C เปิดผ่านธนาคารกรุงไทย จะต้องทำอย่างไร 1

: จะเปิด L/C กับธนาคารกรุงไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง