คำถามที่พบบ่อย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

: การอายัดบัตรจะมีผลทั้ง 2 วงเงิน หรือไม่ (วงเงินสวัสดิการและกระเป๋า E-Money)

การอายัดบัตรจะมีผลทั้ง 2 วงเงิน หรือไม่ (วงเงินสวัสดิการและกระเป๋า E-Money) [ดู 0 ครั้ง]

การอายัตบัตรระบบจะทำการอายัดการใช้บัตรทั้งหมด ไม่สามารถอายัดวงเงินใดวงเงินหนึ่งได้


: กรณีเจ้าของบัตรสวัสดิการเสียชีวิตแล้วต้องดำเนินการอย่างไร บัตรยังใช้ได้หรือไม่

: กรณีบัตรสูญหาย - ติดต่อแจ้งออกบัตรใหม่ได้ที่ช่องทางใด และจะมีค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่เท่าไหร่

: กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกขโมยจะต้องดำเนินการอย่างไร ต้องแจ้งความหรือไม่

: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดและทำการโอนเงินได้หรือไม่ และสามารถทำรายการที่ธนาคารใดได้บ้าง

: หากต้องการตรวจสิทธิ์จะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร