คำถามที่พบบ่อย

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

: กรณีผู้เสียภาษีไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ สามารถลงทะเบียนหลังจากยื่นขอคืนภาษีได้หรือไม่

กรณีผู้เสียภาษีไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ สามารถลงทะเบียนหลังจากยื่นขอคืนภาษีได้หรือไม่ [ดู 8551 ครั้ง]

ผู้เสียภาษีควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก่อนยื่นเสียภาษี แต่หากยื่นภาษีแล้ว ผู้เสียภาษีควรรีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนโดยเร็ว โดยศึกษาข้อมูลการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ของกรมสรรพากรให้ชัดเจน 


: หากไม่สมัครพร้อมเพย์สามารถรับเงินภาษีได้หรือไม่

: การลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับสวัสดิการภาครัฐ สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารใด

: การรับเงินคืนภาษีผ่านบริการพร้อมเพย์ ควรปฏิบัติอย่างไร

: หากโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ แต่ผู้รับไม่ได้ลงทะเบียน รายการจะถูกปฏิเสธหรือไม่

: หากโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ 20,000 บาท ภายในธนาคารเดียวกันจะเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ ซึ่งการโอนแบบเดิมจะไม่เสียค่าธรรมเนียม

: มีการกำหนดวงเงินการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ต่อวันหรือไม่

: พร้อมเพย์ต้องทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นใช่หรือไม่ สามารถทำได้ที่สาขาธนาคารได้หรือไม่

: กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ได้แจ้งธนาคารหรือแจ้งธนาคารล่าช้า แล้วมีการโอนเงินในช่วงเวลานั้น จะเป็นอย่างไร

: การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ทางตู้ ATM จำเป็นต้องใช้ตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัญชีหรือไม่