ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการเรียกเก็บเงิน

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (KTB LG Online)

เปลี่ยนขั้นตอนการออกหนังสือค้ำประกันให้เป็นเรื่อง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ เพื่อความคล่องตัว และโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณลักษณะของบริการ KTB LG Online บริการออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

ดูทั้งหมด

บริการชำระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ (KTB Page 2 Page)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Online Real-Timeลักษณะของบริการ บริการที่ชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Online Real-Time เพียงแค่ลูกค้าทำรายการจากหน้า Website ของหน่วยงานผู้รับชำระ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (KTB e-Logistics)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติหรืออนุมัติรายการชำระค่าบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าลักษณะของบริการ บริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยธนาคารจะทำหน้าที่รับชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกให้ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (KTB Bill Payment)

เพิ่มช่องทางการชำระเงินแสนสะดวกให้ลูกค้าของคุณ สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยบริการรับชำระเงินแทนบริษัทลักษณะของบริการ บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการแก่หน่วยงาน/บริษัท ที่มีข้อตกลงการใช้บริการกับธนาค ...

ดูทั้งหมด

KTB e-BPP

เรียกดูรายการยอดค้างชำระแสนสะดวก ทำรายการ payment อย่างมั่นใจ ด้วยบริการ KTB e-BPP ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการค้างชำระค่าสินค้าและบริการ ของหน่วยงาน/บริษัทต ...

ดูทั้งหมด

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (KTB Direct Debit)

บริการจัดการทางการเงินและลดต้นทุนการดำเนินงานในด้านการเรียกเก็บเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลักษณะของบริการ บริการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ได้ยิ ...

ดูทั้งหมด

บริการเรียกเก็บเงิน (KTB Cheque Collection)

บริการที่อำนวยความสะดวกในการฝากเช็คทุกธนาคาร ทั้งเช็คครบกำหนด และเช็คลงวันที่ล่วงหน้าพร้อมบริการจัดเก็บข้อมูล และสามารถติดตามดูสถานะเช็คได้ลักษณะบริการ บริการรับฝากเช็คเพื่อเข้าบัญชีลูกค้าผู้ขอใช้บ ...

ดูทั้งหมด