ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเชน

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทในฐานะที่เป็น Supplier รายสำคัญของบริษัท ภายหลังการมอบสินค้าแล้ว (Post Financing) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อ Factoring กับผู้ข ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ซื้อสินค้า (Buyer Financing)

ให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทต่างๆที่มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจการเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยให้วงเงินสินเชื่อทั้งสินเชื่อร ...

ดูทั้งหมด