ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการเรียกเก็บเงิน (KTB Cheque Collection)

บริการเรียกเก็บเงิน (KTB Cheque Collection)


บริการที่อำนวยความสะดวกในการฝากเช็คทุกธนาคาร ทั้งเช็คครบกำหนด และเช็คลงวันที่ล่วงหน้าพร้อมบริการจัดเก็บข้อมูล และสามารถติดตามดูสถานะเช็คได้
 

ลักษณะบริการ
     บริการรับฝากเช็คเพื่อเข้าบัญชีลูกค้าผู้ขอใช้บริการประเภทนิติบุคคล /หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ ที่สมัครใช้บริการ KTB Cheque Collection ผ่านระบบงาน KTB Corporate Online โดยลูกค้าผู้ขอใช้บริการสามารถนำฝากเช็คทั้งเช็ค Due Date และเช็คลงวันที่ล่วงหน้า(Post Date Cheque) สูงสุดถึง 180 วัน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา พร้อมทั้งเรียกดูและติดตามข้อมูลหรือรายงานการฝากเช็คผ่านระบบงาน KTB Corporate Online

จุดเด่นของบริการ        

  • ติดตามสถานะเช็คและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ได้แบบ Online Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ธนาคารรับภาระในการดูแลรักษาเช็คลงวันที่ล่วงหน้า โดยเก็บเช็คเหล่านั้นไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร
  • มีระบบงานจัดทำ Inventory และรายงานแสดงรายการรับฝากเช็คให้อย่างพรั่งพร้อม ผ่านระบบ Online เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร จัดการด้านการเงินของบริษัทได้อย่างคล่องตัว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ