ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

KTB Trade Online

KTB Trade Online


KTB Trade Online ช่วยคุณทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เร็วกว่า ได้เปรียบกว่า...

 

KTB Trade Online จากธนาคารกรุงไทย ให้คุณสามารถทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมต่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออกของคุณเข้ากับธนาคารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ทำให้ธุรกิจมูลค่ามหาศาลของคุณต้องหยุดชะงักหรือสะดุดลง โดยสามารถทำธุรกรรมเพื่อการนำเข้า-ส่งออกกับธนาคารได้แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการส่งรายการคำขอทำธุรกรรมต่างๆ เช่น คำขอเปิดหรือแก้ไข L/C หรือการชำระภาระหนี้คงค้างต่างๆ ผ่าน KTB Trade Online โดยไม่ต้องส่งเอกสาร การขอรับสินเชื่อผ่านออนไลน์ได้ทันที หรือการติดตามสถานการณ์ทำรายการต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบวงเงิน ภาระหนี้คงค้างหรือ Forward Contract Outstanding ผ่าน KTB Trade Online บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แบบ Real-Time และหมดห่วงด้วยระบบแจ้งสถานะของเอกสาร ที่สามารถเรียกดูได้เสมอ

 

  • สะดวกสบายกว่า: สามารถทำรายการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

 

  • ปลอดภัยกว่า:  มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดมาตรฐาน ISO 27001:2013 ที่ธนาคารกรุงไทยเป็น ‘ธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย’ ที่ได้รับการรับรองระบบจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศด้านบริการ Trade Finance

 

  • รวดเร็วกว่า: สามารถรับข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการทำรายการได้แบบ Real-Time โดยระบบคำสั่งการทำรายการถูกเชื่อมตรงเข้ากับระบบของธนาคารซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

 

  • ง่ายกว่า:  สามารถทำรายการได้ง่ายและครบวงจร เช่น ดำเนินการอนุมัติรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที หรือสั่งพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อลงนามอนุมัติแบบเดิมก็สามารถทำได้เช่นกัน

 

บริการต่าง ๆ ของ KTB Trade Online

 

 บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า (Import Business Services)

 

o   L/C Issuance: บริการเปิด/แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต

o   Trust Receipt or T/R: บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า

o   Import Financing: บริการสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า

o   Shipping Guarantee Issuance: บริการออกหนังสือค้ำประกันต่อบริษัทเรือ

o   Delivery Order Endorsement: บริการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าขนส่งทางอากาศ

 

  บริการเพื่อธุรกิจส่งออก (Export Business Services)

 

o   Pre/Post Shipment Financing or Packing Credit: บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก

o   Foreign Bills Under L/C Purchased or FPL : บริการรับซื้อตั๋วสินค้าออกตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

o   Foreign Bills for Collection Purchased or FPC : บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บสินค้าออก

 

 บริการ FX

 

o   e-FX : บริการจองขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

 

 บริการเงินโอนระหว่างประเทศ

 

o   Global Inward Remittance รับเงินโอนจากต่างประเทศ

o   Global Outward Remittance โอนเงินไปต่างประเทศ

 

 บริการอื่นๆ

 

o   ตรวจสอบยอดคงเหลือวงเงินสินเชื่อด้านต่างประเทศภาระคงค้างประเภทต่างๆ ที่มีกับธนาคาร

o   แจ้งเตือนวันครบกำหนดของตั๋ว หรือตรวจสอบภาระคงค้างของตั๋วได้แบบ Real-Time

o   แจ้งเตือนเอกสารเข้า และแจ้งข้อผิดพลาดของเอกสาร พร้อมทั้งสามารถทำการ Accept เอกสารผ่านทางออนไลน์ได้ทันที

 

เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001:2013

 

ISO 27001 เป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล โดยธนาคารกรุงไทยได้รับการรับรองจาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจรับรองมาตรฐานระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็น ธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้รับการรับรอง ISO 27001 ด้านบริการ Trade Finance ตั้งแต่ปี 2012 และต่อเนื่องเรื่อยมาถึง ISO 27001 เวอร์ชั่น 2013 ในปัจจุบัน
 

ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านบริการ Trade Finance โดยได้นำมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ในการทำธุรกิจการค้าต่างประเทศ ทั้งยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้พ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของข้อมูล ทั้งธุรกรรมที่ผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศทั่วประเทศและผ่านระบบ KTB Trade Online ให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างประเทศได้แบบครบวงจร และสามารถตรวจสอบธุรกรรมด้านต่างประเทศแบบ Real-Time ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่