ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

 


พื่อความมั่นคงของธุรกิจนำเข้าไทย เพื่อธุรกรรมซื้อขายที่มั่นใจยิ่งกว่า ธนาคารจึงให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt) ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นประเภทหนึ่งของธนาคาร สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเปิด L/C เพื่อชำระเงิน โดยธนาคารให้บริการแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข

ลักษณะบริการ
เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคาร ที่ธนาคารให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งที่มีการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอทำสัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt: T/R) กับธนาคารและรับเอกสารสิทธิ เพื่อไปออกสินค้าไปผลิตและ/หรือจำหน่ายก่อนแล้วนำเงินมาชำระค่าสินค้าแก่ธนาคารในภายหลัง T/R เป็นบริการสินเชื่อให้กู้ยืมระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

ประเภทบริการ
ประเภทของ T/R แบ่งได้ตาม Term การชำระเงินเป็น
  • T/R Sight สามารถทำ T/R ทั้งในรูปเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ
  • T/R Usance ทำ T/R ในรูปเงินตราต่างประเทศ ตาม Term ที่ได้รับจากผู้ขาย
 
คุณสมบัติของลูกค้า
  • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
  • ลูกค้าต้องมีวงเงิน L/C+T/R หรือวงเงิน T/R กับธนาคาร
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ต้องมีวงเงิน L/C+T/R กับธนาคาร
  • สามารถทำ T/R เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
 
สถานที่ให้บริการ
ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการขอทำ T/R ได้ที่สาขาที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ หรือฝ่ายการค้าต่างประเทศ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ