ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เงินกู้เบิกเกินบัญชี

เงินกู้เบิกเกินบัญชี


เพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัว ธนาคารกรุงไทยให้บริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้สำหรับ หมุนเวียนในกิจการ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ