ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

O/D Linkage

O/D Linkage

 


บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก  ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Overdraft Account Linkage ของธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวัน ตามที่บริษัท/หน่วยงานได้ตกลงไว้กับธนาคาร เพื่อจ่ายเงินตามเช็คให้โดยอัตโนมัติ
  • ลดภาระและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคารทุกครั้งที่ต้องการสั่งจ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ