ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

บริการจัดการทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB COOP)

สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการจัดการทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ให้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

ลักษณะของบริการ
     บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถถอนเงินกู้และเงินฝากในบัญชีสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลและวงเงินกู้ฉุกเฉินที่อนุมัติมายังธนาคารล่วงหน้า ซึ่งระบบจะมีข้อมูลรายการถอนเงินให้สหกรณ์ทราบ

ประเภทบริการ

 1. สอบถามวงเงินกู้ (สอบถามยอดเงินกู้)
 2. การจ่ายเงินกู้ (รับเงินกู้)
 3. การชำระคืนเงินกู้ที่สมาชิกมีกับสหกรณ์ (ชำระเงินกู้)
 4. สอบถามยอดเงินฝากจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ (สอบถามยอดเงินฝาก)
 5. ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ที่สมาชิกเปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์ (รับเงินฝาก)
 6. ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ (ฝากเงิน)

จุดเด่นของบริการ
 
     สำหรับสหกรณ์
 • ลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเงินสด
 • ลดปริมาณการทำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์ของสหกรณ์
 • ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
 • ลดงานด้านเอกสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 • ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลการทำรายการอัตโนมัติ
     สำหรับสมาชิก
 • สะดวกสบาย คล่องตัว ด้วยการเบิกถอน/ชำระ เงินกู้และเงินฝาก ผ่าน ATM ของธนาคารกรุงไทย
 • สามารถขอใช้วงเงิน ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
 
เวลาให้บริการ
     ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ