ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การออกและเสนอขายตราสารหนี้

การออกและเสนอขายตราสารหนี้

 

รับผิดชอบลูกค้าในกลุ่ม Set Index 100 & MNC เป็นลูกค้าที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าธุรกิจข้ามชาติ (Muti-National Corporation) เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มก่อสร้าง ฯลฯ พร้อมมีทีมที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแผนโครงสร้างทางการเงิน และแนวทางการจัดหาเงินทุน โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารและบริษัทในเครือพร้อมให้บริการในทุกๆ ด้าน
 

การออกและเสนอขายตราสารหนี้
เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุน โดยสามารถกำหนดการจัดจำหน่าย ให้กับบุคคลทั่วไป สถาบันการเงิน และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงได้ โดยต้นทุนของการระดมทุนขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของผู้ออกตราสาร และเงื่อนไข 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ