ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การจัดหาเงินกู้ร่วม

การจัดหาเงินกู้ร่วม


เพื่อให้ความความมั่นใจว่าธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนสนับสนุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ ทั้งวงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ