ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

การรับชำระเงิน

การรับชำระเงิน

 

5 ช่องทาง สะดวก รวดเร็ว
ให้ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมของชีวิตไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปด้วยบริการรับชำระเงินกรุงไทย (KTB Bill Payment) ไม่ว่าบัตรเครดิต เติมเงินมือถือ เบี้ยประกัน จองตั๋วเดินทาง ชำระภาษี สามารถเลือกชำระช่องทางที่สะดวกสุดสำหรับคุณ

 

 

5 ช่องทางชำระค่าสินค้าและบริการที่สะดวกสำหรับคุณ  

o    ชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

o    ชำระผ่านตู้ ATM หรือ ADM ของธนาคาร (กรณีที่ไม่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จะไม่สามารถชำระผ่าน ADM ได้) ที่ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศเป็นธนาคารแรก เพียงนำแถบบาร์โค้ดในใบเรียกเก็บเงินของแต่ละบริษัทอ่านผ่านเครื่อง ชำระเงินได้ทันที

o    ลดเวลาเดินทาง ชำระผ่าน KTB netbank ที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุดและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

o    ชำระผ่านกรุงไทยเทเลแบงก์ ที่รองรับการทำธุรกรรมของท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

 
ประเภทของบริการที่รับชำระ

o    ค่าโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน

o    ค่าสาธารณูปโภค 
      - ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
     (เฉพาะบริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)

o    ค่าบัตรเครดิต 

o    ค่างวดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

o    ค่าเงินกู้ 

o    จองตั๋วเครื่องบิน หรือรถทัวร์ 

o    ซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

o    ลงทะเบียนเรียน 

o    ค่าภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีสำนักงานประกันสังคม และภาษีทุกประเภท 

o    อื่น ๆ อีกหลากหลายบริการที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า 

 
อัตราค่าธรรมเนียม

o    ค่าธรรมเนียมขึ้นกับข้อตกลงของบริษัทผู้ให้บริการ

 


วางใจ ปลอดภัย รวดเร็ว เลือกบริการชำระเงินกรุงไทย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ