ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Certificate)

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Certificate)

 

วันนี้ธนาคารกรุงไทย ให้คุณขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ
ได้ง่ายกว่า...ประหยัดเวลามากขึ้น

 

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดบริการให้ลูกค้ายื่นคำขอ ชำระเงิน และรับหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ให้ทุกธุรกิจของคุณสะดวกสบาย เร็วทันใจคุณ

 

บริการของธนาคาร

1.       รองรับการขอหนังสือรับรองฯ และจัดพิมพ์หนังสือรับรองฯ แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสาขาของธนาคาร

2.       รับชำระเงินค่าบริการการขอหนังสือรับรอง ฯ ทุกสาขาของธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ที่สาขาของธนาคาร (ตามเวลาทำการของสาขา)

 

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฯ

o    ลูกค้าสามารถขอหนังสือรับรองฯ ได้ด้วยตนเองผ่าน website ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรอกแบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองฯ ที่สาขาของธนาคาร พร้อมยื่นให้ที่ Counter ของธนาคาร

o    ชำระค่าธรรมเนียม

o    รอรับหนังสือรับรองฯ (ภายใน 30 นาที และตามเวลาทำการของสาขา)

 

อัตราค่าธรรมเนียม

o    ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองฯ นิติบุคคลของกรมฯ 200 บาท/ฉบับ

o    ค่าบริการของธนาคาร 150 บาท/ฉบับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ