ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

 

คนโอนสะดวก คนรับสบาย


หากท่านต้องการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา ชำระค่าสินค้า ให้ญาติมิตรในต่างแดน หรือ ท่านจะต้องรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ เพื่อรับเงินค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายของชาวต่างชาติในไทย หรืออื่นๆ มาที่ธนาคารกรุงไทย คนโอนสะดวก คนรับสบาย ง่ายๆเสร็จไวในที่เดียว เพราะท่าน

 • สามารถใช้บริการได้ทุกสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ไม่ต้องจดจำว่าสามารถใช้บริการได้เฉพาะสาขาใดได้บ้าง
 • อยากโอนเงินไปประเทศใดก็เป็นไปได้ทุกที่ทั่วโลก* เพราะธนาคารกรุงไทยมีธนาคารพันธมิตรอยู่ทั่วทุกมุมโลก
 • จะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่แสนถูกใจ คนรับเงินในต่างแดนรับเงินได้สบายภายในวันเดียวกัน**
 • สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชีไว พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนคุ้มค่า หรือสามารถฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD)
 • จะได้รับแจ้งเงินโอนออก หรือเงินโอนเข้าทันทีด้วยบริการ e-Advice จากธนาคารไปยัง e-Mail ของท่านทันใจ

 

ไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

ธนาคารกรุงไทยให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ปลอดภัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ และจุดบริการที่ครอบคลุมกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ หรือบริการผ่าน KTB netbank สำหรับผู้ที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ หมดกังวลว่าจะยุ่งยาก เพราะท่านเพียง กรอก ยื่น รับหลักฐานยืนยัน เพียงเท่านี้ผู้รับเงินในต่างประเทศก็สามารถรับเงินได้ภายในวันเดียวกัน*

โอนเงินไปต่างประเทศ สะดวกเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการผ่านสาขาธนาคารได้กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

 1. กรอกใบคำขอทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศ
 2. ยื่นใบคำขอทำธุรกรรมฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและชำระเงิน
 3. รับหลักฐานยืนยันการโอนเงิน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างของเวลาในแต่ละประเทศ (Time Zone) เวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ และไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้
 


พิเศษ แจ้ง Advice การโอนเงินทาง e-Mail 

บริการ e-Advice เป็นบริการแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (Advice) ไปยัง e-Mail ของท่าน เพียงแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ โดยแจ้ง e-Mail ของท่านผ่านสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ 

 เอกสารที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ
 

 1. หลักฐานแสดงตนของผู้ขอโอนเงิน (บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง, นิติบุคคล : หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน)
 2. หลักฐานประกอบที่ใช้แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน 
 3. แบบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกรณีธุรกรรมตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่นข้อมูลของผู้รับเงินปลายทาง
 

 • ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • ชื่อธนาคารและรหัสธนาคารของธนาคารในต่างประเทศ เช่น   SWIFT CODE, IBAN NO.,ABA No./ ROUTING / FEDWIRE (ฺUnited States), SORT CODE (Great Britain), BSB (Australia), Transit No. (Canada), CNAP (China), IFAS (India) เป็นต้น

 


อัตราค่าธรรมเนียมสามารถเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง
 

 • Charge Ben./Sha. : ผู้รับเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศเรียกเก็บ โดยจะถูกหักจากจำนวนเงินที่โอน  ดังนั้น ผู้รับเงินจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน  กรณีใช้บริการผ่านสาขาคิดอัตราค่าธรรมเนียม 400 บาท/รายการ ทุกสกุลเงิน   พิเศษ! ลดเหลือเพียง 300 บาท/รายการ เมื่อทำรายการผ่าน KTB netbank
 • Charge Our : กรณีผู้รับเงินต้องการให้ได้รับเงินเต็มจำนวน* (Pay in Full) ผู้โอนจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศเรียกเก็บ คิดอัตราค่าธรรมเนียม 1,200 - 1,600 บาท/รายการ (ขึ้นอยู่กับสกุลเงิน) ยกเว้นประเทศญี่ปุ่นจะคิดอัตราค่าธรรมเนียม 400 บาท + 0.05% ของจำนวนเงินโอน/รายการ (ขั้นต่ำ JPY 5,000)

*ผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ

 


ตัวอย่างหลักฐานประกอบที่ใช้แสดงวัตถุประสงค์การโอนเงิน

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

หนังสือเดินทาง (Passport)

หลักฐานการศึกษา เช่นหนังสือรับรองของสถานศึกษา และ/หรือหนังสือรับรองของ ก.พ. ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือเดินทาง (Passport)/

ตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะเดินทาง/ เอกสารเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ ฯลฯ

ค่าสินค้า/บริการ/ค่าใช้จ่ายที่มีหลักฐานเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ

สัญญาซื้อ-ขาย, เอกสารเรียกเก็บเงิน, ใบแจ้งหนี้, หรือ เอกสารการขนส่งสินค้า ฯลฯ

ส่งเงินให้ครอบครัว/ญาติพี่น้องที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

(ไม่เกิน 1 ล้าน USD หรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี)

หลักฐานของทางการที่แสดงความยินยอมให้ผู้รับพำนักอยู่ในประเทศนั้นเป็นการถาวร
และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเป็น

ที่พักอาศัย

(ไม่เกิน 10 ล้าน USD หรือเทียบเท่าต่อรายต่อปี)

หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์
คำรับรองตามแบบที่กำหนด
(ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดแบบ)

 

 

บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Inward Remittance)

 

เงินเข้าบัญชีไว มั่นใจทุกรายการ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจ

 

หรือสามารถนำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD)

 

บริการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านด้วยระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ง่ายๆกับบริการโอนเงินเข้าจากต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย ที่มีพันธมิตร ทั่วทุกมุมโลก แค่ระบุ SWIFT CODE “KRTHTHBK ” ทุกครั้งที่ต้องการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และแจ้งรายละเอียดไปยังผู้โอนตามรูปด้านล่าง

 

Please remit to

 

Bank : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

SWIFT Code:    KRTHTHBK

Address : BANGKOK, THAILAND

Branch :    [สาขาที่เปิดบัญชีไว้กับธ.กรุงไทย]                

Account No:    [เลขที่บัญชีเงินฝาก]                                 

Account Name :    [ชื่อบัญชี]                                           

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมอัตรา 0.25 % ของยอดเงินบาท ต่ำสุด 200 บาท สูงสุด 500 บาท

 

บริการพิเศษ  e- Advice

 

บริการ Email แจ้งข้อมูลการโอนเงินต่างประเทศ ทันทีเมื่อมีเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายๆ เพียงแจ้ง e-mail address ของท่านได้ที่สาขาที่ให้บริการ หรือฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ โทร. 02 -217-1091 ถึง 96 ,02-217-1161 ถึง 63

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

 • ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ โทร. 02 -217-1091 ถึง 96 ,02-217-1161 ถึง 63
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ