ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคาร

 

บริการโอนเงินครั้งละหลายรายการแสนสะดวก มั่นใจ ประหยัด และปลอดภัย

 


ลักษณะบริการ
 

เป็นบริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัติโนมัติครั้งละหลายรายการ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยและบัญชีธนาคารอื่นๆที่เป็นสมาชิกในระบบ KTB Bulk Payment System โดยหน่วยงาน/บริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลการโอนเงิน และส่งข้อมูลให้ธนาคารผ่านระบบ KTB Biz Payment ทาง Internet
 

  • BPS Credit Next Day หน่วยงานนำส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนวันที่รายการมีผล และเงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนเมื่อถึงวันที่รายการมีผล
     
  • BPS Credit Same Day หน่วยงานนำส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคารภายในวันที่รายการมีผล และเงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกัน

 


จุดเด่นบริการ
 

  • ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  • สะดวก รวดเร็วในการโอนเงินให้แก่ผู้รับเงินทั้งบัญชี KTB และธนาคารอื่นๆ ได้ด้วยตนเองผ่าน Internet
  • ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน / ต้นทุนการดำเนินการ
  • ปลอดภัย สามารถติดตามสถานะและผลการทำรายการแบบ Real Time
  • มั่นใจ ผู้รับเงินที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นๆ ได้รับเงินเข้าบัญชีแน่นอน

 


อัตราค่าธรรมเนียม- BPS Credit Next Day
 

จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม
< 100,000.00 12
100,000.01 – 500,000.00
500,000.01 – 2,000,000.00 

- BPS Credit Same Day
 

จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม
< 100,000.00 20
100,000.01 – 500,000.00 75
500,000.01 – 2,000,000.00 200


 


เวลาให้บริการ
 

หน่วยงานสามารถทำรายการโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน Internet ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทำรายการผ่านสาขาธนาคาร


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ