ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการจัดการทางการเงิน

บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Withholding Tax)

ต่อไปนี้การเตรียมเอกสารยื่นภาษีจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปให้กรุงไทยจัดการแทน บริการรูปแบบใหม่ที่ธนาคารรับหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ( ...

ดูทั้งหมด

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (KTB LG Online)

เปลี่ยนขั้นตอนการออกหนังสือค้ำประกันให้เป็นเรื่อง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ เพื่อความคล่องตัว และโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณลักษณะของบริการ KTB LG Online บริการออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ ...

ดูทั้งหมด

บริการชำระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ (KTB Page 2 Page)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Online Real-Timeลักษณะของบริการ บริการที่ชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Online Real-Time เพียงแค่ลูกค้าทำรายการจากหน้า Website ของหน่วยงานผู้รับชำระ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (KTB e-Logistics)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติหรืออนุมัติรายการชำระค่าบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าลักษณะของบริการ บริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยธนาคารจะทำหน้าที่รับชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกให้ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (KTB Bill Payment)

เพิ่มช่องทางการชำระเงินแสนสะดวกให้ลูกค้าของคุณ สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยบริการรับชำระเงินแทนบริษัทลักษณะของบริการ บริการรับชำระค่าสินค้า/บริการแก่หน่วยงาน/บริษัท ที่มีข้อตกลงการใช้บริการกับธนาค ...

ดูทั้งหมด

Biz Payment

บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูงจุดเด่น รองรับการทำรายการโอนเงินที่มีจำนวนรายการโอนเงินต่อครั้งสูง (Bulk Transaction) เช่น KTB Direct Debit, KTB Direct Credit, Payroll, Bulk ...

ดูทั้งหมด

A/C Transfer

บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Account Transfer ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินระหว่างบัญชี เพื่อใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีใดบ ...

ดูทั้งหมด

O/D Linkage

บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Overdraft Account Linkage ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้า ...

ดูทั้งหมด

Standing Payment Order

บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Standing Payment Order ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตามเงื่อนไข ผ่านระบบงานของธนาคาร ...

ดูทั้งหมด

KTB e-BPP

เรียกดูรายการยอดค้างชำระแสนสะดวก ทำรายการ payment อย่างมั่นใจ ด้วยบริการ KTB e-BPP ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเรียกดูรายการค้างชำระค่าสินค้าและบริการ ของหน่วยงาน/บริษัทต ...

ดูทั้งหมด