ผลิตภัณฑ์และบริการ

วาณิชธนกิจ

การออกและเสนอขายตราสารหนี้

รับผิดชอบลูกค้าในกลุ่ม Set Index 100 & MNC เป็นลูกค้าที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าธุรกิจข้ามชาติ (Muti-National Corporation) เช่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มก่อสร้าง ...

ดูทั้งหมด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

เพื่อให้การปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาเงินทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแนะนำแผนงานที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทิศทางดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะทา ...

ดูทั้งหมด

การจัดหาเงินกู้ร่วม

เพื่อให้ความความมั่นใจว่าธนาคารสามารถจัดหาเงินทุนสนับสนุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ ทั้งวงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศคลิกที่นี่เพื่อค้นหาสาขา ...

ดูทั้งหมด