ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการเติมเงินบัตรผ่านทาง Easy Pass

เลือกเติมเงินบัตรทางด่วน EASY PASS ผ่าน 3 ช่องทางจากธนาคารกรุงไทยผ่าน KTB netbank เครื่อง ATM/ADM กรุงไทยทุกเครื่อง ทุกช่องทางสามารถเติมได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาทโดยเพิ่มระดับละ 500 บ ...

ดูทั้งหมด

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Certificate)

วันนี้ธนาคารกรุงไทยให้คุณขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ได้ง่ายกว่า...ประหยัดเวลามากขึ้น ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดบริการให้ลูกค้ายื่นคำขอ ชำระเงิน และรับหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็ ...

ดูทั้งหมด

การรับชำระเงิน

5 ช่องทางสะดวกรวดเร็วให้ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมของชีวิตไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปด้วยบริการรับชำระเงินกรุงไทย(KTB Bill Payment) ไม่ว่าบัตรเครดิตเติมเงินมือถือเบี้ยประกันจองตั๋วเดินทางชำระภาษีสามารถเลือ ...

ดูทั้งหมด

บริการชำระภาษี

ชำระทุกภาษีที่ธนาคารกรุงไทย ผ่าน6 ช่องทางแสนสะดวกธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกรับชำระภาษีทุกประเภทจากทุกหน่วยงานด้วยการชำระแสนสะดวก6 ช่องทาง เลือกชำระตามความสะดวกได้ถึง6 ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเ ...

ดูทั้งหมด