ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ทั้งฝาก-ถอนชำระสินค้าและค่าบริการโดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ2 ครั้ง ออม/ รับ-จ่าย/ ชำระค่าสินค้าบริการ บัญชี ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากกระแสรายวัน

รวดเร็วคล่องตัวตอบทุกโจทย์ธุรกิจให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเงินฝากกระแสรายวันครบถ้วนรวดเร็วคล่องตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเบิกถอนสะดวกได้ทุกสาขาพร้อมว ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากประจำ

ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเองเพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้คุณรับผลตอบแทนที่แน่นอนมั่นคงในระยะยาวเลือกระยะเวลาออมได้ ออมเงินในระยะเวลาที่แน่นอนเช่นก ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากประจำตามใจ

อิสระที่คุณสามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเองจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำรูปแบบใหม่ ที่สามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามความประสงค์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติการณ ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ปลอดภัยคุ้มค่าลดอัตราความเสี่ยงบัญชีกรุงไทยเงินฝากเงินตราต่างประเทศรับฝากเงินต่างประเทศ11 สกุลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลทั่วไปและชาวต่างประเทศที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความ ...

ดูทั้งหมด

บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

บริการออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากหรือวงเงินสินเชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อยื่นต่อสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ ยื่นขอวีซ่าต่อ ...

ดูทั้งหมด