พิมพ์

KRUNGTHAI QR CODE

จ่ายเงินพ่อค้าแม่ขาย หรือโอนเงินให้คนกันเอง ง่ายกว่าเดิมด้วย Krungthai QR Code 
สร้าง QR ไว้รับเงิน สแกน QR เพื่อจ่ายเงิน บน App KTB netbank
สร้างง่าย สแกนสบาย วิธีตามในรูปเลย

 

KRUNGTHAI QR CODE