พิมพ์

ธนาคารกรุงไทยเตือนระวังเว็บปลอม

 

 
ตามที่มีสื่อได้รายงานเตือนประชาชน กรณีการปลอมเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อลวงข้อมูลจากผู้ใช้บริการนั้น ธนาคารขอขอบคุณที่ช่วยแจ้งเตือนเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมาธนาคารไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารเป็นระยะ เนื่องจากกลุ่มมิฉาชีพจ้องปลอมหรือ phishing เว็บไซต์ขนาดใหญ่
 
ธนาคารกรุงไทย ไม่มีนโยบายสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง username และ password หรือให้กด link ใดๆ ดังนั้นหากมี email หรือข้อความให้กรอก username หรือ password อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็บปลอมขณะนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ประสานงานและบล็อก URL ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 

 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
26 สิงหาคม 2559