สมัครงานและทุน

พิมพ์

“ชีวิตที่กรุงไทย…..ณิชาภัทร พงษ์ศรีประภัสร์”

“ชีวิตที่กรุงไทย…..ณิชาภัทร พงษ์ศรีประภัสร์”

 

ความประทับใจในครอบครัวกรุงไทย
        ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักจนถึงวันนี้ ธนาคารกรุงไทยดูแลทั้งตัวและหัวใจ เรารู้สึกว่าธนาคารเป็นทั้งบ้านหลังที่ 2 และเป็นทั้งโรงเรียน พี่ๆ ในฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ดูแลเอาใจใส่ สอนงานเหมือนคุณครู แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็น เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เราจึงรู้สึกดีทุกครั้งที่มาที่นี่
 
เติบโต ก้าวไกล ไปกับกรุงไทย
        การที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานกิจกรรมองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ นับเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ท้าทาย ยิ่งไปกว่านั้นคือความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนพนักงานจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาก็ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพ จนได้รับโอกาสรับผิดชอบงานสำคัญหลายโครงการ
        นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลตอบแทนและเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและยุติธรรม ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ ส่งเสริมให้เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ทำให้เราพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร เพราะเชื่อว่าเราสามารถเติบโต ก้าวไกล และประสบความสำเร็จไปพร้อมกับธนาคาร
 
เหตุผลที่เลือกทำงานกับกรุงไทย
        ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศ มีความมั่นคง อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย มาตลอดครึ่งศตวรรษ เป็นองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable) ซึ่งตรงกับความรู้สึกของเราคือ อยากให้อยู่กันไปนานๆ ถ้ามีคำถามว่า ทำไมต้องเป็นกรุงไทย เราคงถามกลับไปว่า ทำไมถึงไม่ใช่กรุงไทย
 
ประวัติการศึกษา
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Master of Commerce, Public Relations University of Wollongong, Australia
 
 
 
ณิชาภัทร พงษ์ศรีประภัสร์
เจ้าหน้าที่อาวุโสสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์