สมัครงานและทุน

ชีวิตที่กรุงไทย

“ชีวิตที่กรุงไทย…..ณิชาภัทร พงษ์ศรีประภัสร์”

“ชีวิตที่กรุงไทย…..ณิชาภัทร พงษ์ศรีประภัสร์”

ความประทับใจในครอบครัวกรุงไทย ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักจนถึงวันนี้ ธนาคารกรุงไทยดูแลทั้งตัวและหัวใจ เรารู้สึกว่าธนาคารเป็นทั้งบ้านหลังที่ 2 และเป็นทั้งโรงเรียน พี่ๆ ในฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
“ชีวิตที่กรุงไทย…..พีรดนย์  นิมิตนราดล”

“ชีวิตที่กรุงไทย…..พีรดนย์ นิมิตนราดล”

ความประทับใจในครอบครัวกรุงไทย มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย การทำงานในฝ่ายควบคุมงานประเมินราคานั้นเป็นงานที่ท้าทาย ได้ควา ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม