เกี่ยวกับ KTB

พิมพ์

รางวัลและความสำเร็จ

บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

ปี:

รางวัลและความสำเร็จ ประจำปี 2560

 • The Asian Banker Transaction Banking Awards 2017

  ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลในงาน The Asian Banker Transaction Banking Awards 2017 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงลูกค้าบุคคล สร้างประสบการณ์การใช้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

  1. Best Transaction Bank in Thailand
  2. Best Cash Management in Thailand
 • The Asset Triple A Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Awards

  ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลทรงคุณค่าที่สุดแห่งความภูมิใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านบริการจัดการทางการเงิน ในการประกวด The Asset Triple A Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Awards ตอกย้ำการเป็น Digital Banking และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต และเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน ดังนี้

  1. Best Service Provider : E-Solution Partner
  2. Best in Treasury and Working Capital: Public Sextor